Profxtrader_mh

Nhận định GBP/AUD NGÀY (18/11/2022 )

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD 18/11- Di chuyển trong range.

Chiến lược tham khảo : GBPAUD 18/11- Bán quanh 1.781, Stop 1.786, TP 1.76.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.