DubaiSC

Sell GBPAUD 25/3/2022

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Xin chào các nhà giao dịch, trong phiên giao dịch hôm nay, chúng tôi đang theo dõi GBPAUD để tìm cơ hội bán xung quanh vùng 1.757, khi chúng tôi nhận được bất kỳ xác nhận giảm giá nào , giao dịch sẽ được thực hiện.
Chúc mọi người một ngày giao dịch thành công. DubaiSC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.