DatTong

GBPCAD, Tiếp tục downtrend.

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Dự đoán xu hướng trên Daily.
Bình luận:
Bình luận: Sell 1.6725, SL 40pip
Bình luận: Move stoploss to entry
Bình luận: TP1: 100pip. Close 1/2 volume !
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động: Order 2: Sell 1.6700
Bình luận: