DatTong

GBPCAD, Tiếp tục downtrend.

DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Dự đoán xu hướng trên Daily.
Bình luận:
Bình luận:
Sell 1.6725, SL 40pip
Bình luận:
Move stoploss to entry
Bình luận:
TP1: 100pip. Close 1/2 volume !
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:
Order 2: Sell 1.6700
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.