tradafx

Tín hiệu phân kỳ xuất hiện và cơ hội bán với GBPCAD

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ tại vùng kháng cự 1.73000.
Đợi xác nhận xu hướng giảm có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.71400 và 1.69600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.