DatTong

GBPCAD, SHS PATTERN ON H4, UP

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- Xuất hiện mô hình vai- đầu- vai cho giá đi lên
- Giá hiện tại đã test neckline và từ chối
--> BUY
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: Dời stoploss vào entry !
Bình luận: Giá tiếp tục xu hướng đi lên !
Bình luận: GBPCAD !!!