FSFI

GBPCAD- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- GBP/CAD- H1 là 1 xu hướng giảm và tiếp cận vùng hỗ trợ: 1.71500 (Con số tâm lý).
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua ngược xu hướng tại vùng hỗ trợ này.
- Tín hiệu hợp lưu:
+ Mức Fib mở rộng 1.414 và Fib mở rộng 1.618.
+ Vùng hỗ trợ: 1.71500.
+ RSI quá bán.
+ Mô hình vào lệnh: Đáy đôi phân kỳ với RSI.
--
- Entry: 1.71575.
- Stoploss: 1.71119.
- Target: 1.72493. (Vùng kháng cự hợp lưu với Fib hồi quy 50%)
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.