FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
giá gần đến vùng hỗ trợ quan trọng, chờ test hỗ trợ rồi mua lên
Đã hủy lệnh: Không khớp lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.