thudong9497

phân tích GBPCAD ngày 24/8/2021 theo PA

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
24 lượt xem
0
1, Giá trong xu hướng tăng
2, giá chạy theo mô hình high-higher
vậy nên mua tại vùng 1.73270
AE tham khảo

Bình luận