InvestoGuy

GBPCAD tăng liên tục, liệu đây có phải cơ hội để Buy?

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD liên tục tiếp xúc với ngưỡng kháng cự cứng 1.6860 nhưng không thể nào phá qua được.
Tuy nhiên với bối cảnh hiện tại, cụm EMA và MACD đều hỗ trợ cho giá từng bước áp sát với ngưỡng kháng cự này.
Nếu break qua được ngưỡng này thì cơ hội Buy quá đẹp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.