Leadership

GBPCAD - Dự kiến tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn

FOREXCOM:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Bảng Anh đã tăng khoảng 1,58% giá trị so với Đô la Canada kể từ tuần trước. Cặp tiền được hỗ trợ bởi một vùng giá được hình thành bởi PPs hàng tuần và hàng tháng và sự kết hợp của SMA 50, 100 và 200 giờ ở mức 1.7170.

Trong tương lai gần, nhiều khả năng tỷ giá tiền tệ tiếp tục xu hướng tăng. Các bạn có thể kì vọng vào GBPCAD tại vùng giá 1.7429.

Tuy nhiên, sau khi chạm tới vùng giá 1.7429, nhiều khả năng, cặp tiền tệ GBP / CAD sẽ quay đầu do tâm lý và sẽ hướng tới vùng giá 1,7200 trong các phiên giao dịch sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.