FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đang chuẩn bị cho một lệnh buy

cùng chờ đợii hành động giá mà không cần làm gì cả