FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đang chuẩn bị cho một lệnh buy

cùng chờ đợii hành động giá mà không cần làm gì cả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.