FSFI

GBPCAD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Tiềm Năng- Hãy Theo Dõi!

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- GBP/CAD- đã đi ngang trong 24 ngày trong vùng giá từ: 1.70150- 1.71755.
- Trong 2 bài phân tích vào lệnh tuần trước của GBP/CAD, kết quả vào lệnh đều thành công tốt đẹp. Các bạn có thể tham khảo lại.
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán ngắn hạn trong vùng này.
- Chiến thuật ưa thích của tôi là mô hình Bat và đặt lệnh limit vì ưa 1 chút mạo hiểm.
- Nếu bạn thích an toàn, hãy chờ mô hình nến từ chối như Pinbar , Áp Đảo... tùy theo ý bạn trong vùng Zone.
--
Entry: 1.71515.
Stoploss: 1.71794.
Target 1 dự kiến: 1.71143. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
Target 2 dự kiến: 1.70909. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Mô hình hiện tại chưa hoàn thiện điểm D. Tôi lập trước kế hoạch để biết mình cần phải làm gì khi thị trường di chuyển tới mức giá đó.
- Tôi cũng không biết mô hình Bat có hoàn thiện hay không. Nếu bạn là người mới, hãy hiểu rằng điểm D có thể hoàn thiện cao hơn vị trí dự kiến ban đầu.
Miễn sao nằm trong vùng Zone là được. Do đó, khi điểm D hoàn thiện cao hơn, tôi sẽ kéo Fibonacci hồi quy đoạn AD lại để căn chỉnh Target 1 và Target 2 theo mức 38.2 và 61.8 mới.
- Nếu thị trường phá vỡ vùng Zone và đóng cửa cao hơn chân X. Đối với tôi mô hình Bat đã bị thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.