KiemcomCapital

GBPCHF tiếp tục tăng

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá bắt đầu vào lại xu hướng tăng của khung D và H4
Buy 1.226x
SL 1.2230
Tp 1.235

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.