Paulhdvn

Gbpchf thiết lập bán

Paulhdvn Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Trên H4 thấy giá đang tiếp cận và phản ứng với flipzone\
đáy thì không bos được xuống mà phản ứng bật lên tạo ra eql
Chủ đạo vẫn thiên về việc giảm cho gchf
mục tiêu nhắm tới về cầu tại 1.09657
chắc cú giống như gu thì vẫn đợi choch ở m15
Giao dịch đang hoạt động:
giá vẫn đang ở poi
Giao dịch đang hoạt động:

PAUL

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.