Paulhdvn

Gbpusd thiết lập bán

Paulhdvn Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xét cấu trúc h4 thấy giá đã xác nhận đáy
Đã tiếp cận imb để giảm thiểu
Hiện tại có thể thiết lập bán xuống cầu 1.18752
m15
Giao dịch đang hoạt động:
gu đang đà giảm khá nhanh và sâu đang về tiếp cận cầu như dự kiến

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.