Forex9999

BUY dài hạn GBP CHF ( TP SL 300 pip)

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
PTCB ko có nhiều tin biến động mạnh nữa, nhiều khả năng GBP/CHF vẫn tiếp tục xu hướng lên
PTKT cho thấy vùng 50% là vùng trọng tâm để sp này hướng tới
BUY GBPCHF tại 1.33400 TP; SL 300 pip
Giao dịch đang hoạt động:
đã vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.