Forex9999

BUY dài hạn GBP CHF ( TP SL 300 pip)

OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
PTCB ko có nhiều tin biến động mạnh nữa, nhiều khả năng GBP/CHF vẫn tiếp tục xu hướng lên
PTKT cho thấy vùng 50% là vùng trọng tâm để sp này hướng tới
BUY GBPCHF tại 1.33400 TP; SL 300 pip
Giao dịch đang hoạt động: đã vào lệnh