Forex9999

Sell GJ 149 ; TP 148; SL 150 ( TP SL 100 pip)

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Vùng 148 là vùng rất nhạy cảm của GJ và nó sẽ phai test lại vùng này nhiều lần
Tuần này ko có nhiều tin quan trọng lq đến Gj nên nhiều khả năng GJ lại tiếp tục siway trong biên độ hep khoảng 150 pip quanh 148
GJ đã hình thành sóng hồi 100 pip tại 149
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.