Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp GBPCHF

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Tuần này có thể sẽ có sóng điều chỉnh, nhưng xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng, nên mỗi khi điều chỉnh thì cứ mua thêm, và SL ở vị trí chân sóng, từ đó tính raq vol phù hợp. cứ xuống là mua trung bình giá.
Giao dịch đang hoạt động

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.