Samurai_FX_VN

MUA GBPCHF

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
giá đã vào vùng mua, đã có xác nhận đảo chiều, mua và chỉ canh mua cặp này
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.