tradafx

Đợi xác nhận và cơ hội bán với GBPCHF

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Kênh giá tăng đã bị phá vỡ.
Đợi giá hình thành sóng thoái lui về vùng giá 1.26700 và xuất hiện mẫu hình đảo chiều giảm thì có thể tìm cơ hội vào lệnh bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.25000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.