KiemcomCapital

GBPCHF tiếp tục buy theo đà tăng ngày hôm qua.

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Kèo rủi ro hạ lot để sl dài ra 1 chut
Buy vùng 1.235x
SL 1.2320
TP 1 30 pip chốt 1/3 dịch sl dương.
TP 2 đỉnh cũ 1.244

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.