KiemcomCapital

GBPCHF canh mua khi giá điều chỉnh về trendline tăng khung D

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Buy limit 1.221x
SL 1.2180
TP 1 40 pip chốt 1/2 dịch sl dương. TP 2 70 pip

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.