OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF Xu chính đang giảm, phiên ngày hôm qua và phiên á sáng nay đi sideway, bolligerbands đang bóp lại chuẩn bị breakout. Chiến lược cho ngày hôm nay khi giá breakout theo xu hướng nào thì vào lệnh theo hướng đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.