FAST-TRADING

Tín hiệu đơn giản GBPCHF MUA LÊN

Giá lên
FOREXCOM:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
#GBPCHF

Tổng quan:
Xu hướng dẫn dắt H1: BUY
Giá trong trạng thái ĐI NGANG với cấu trúc GIẢM dần
Biên độ dao động: Supply zone M15 - Demand zone M15,H1

Phân tích cơ bản:
M15 #GBPCHF trong trạng thái không rõ ràng, biến động trong vùng 0.5 Fibo được xác định từ biên độ (SZ-M15 - DZ-M15). Không có kịch bản mở vị thế trong trạng thái hiện tại.

Khuyến nghị:
Mở vị thế MUA theo xu hướng dẫn dắt H1
tại giá 1.22346
Stoploss: 1.22267
Target Profit: 1.23754
RR= 17

Hiệu suất: 75%

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.