dinhchien

GBPCHF - Dự giảm trong 2 tuần tới.

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn. Dòng G giao động rất lớn cân nhắc thật kỹ khối lượng khi đánh từ H4 trở lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.