KiemcomCapital

GBPCHF Cũng hồi lên và tiếp tục xu hướng giảm

OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Với cặp GBPCHF cũng tương tự. Chúng ta cũng đợi giá hồi lên sell và sl như ảnh. K nên sell đuổi tại vùng giá này !

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading