KiemcomCapital

GBPCHF Cũng hồi lên và tiếp tục xu hướng giảm

OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Với cặp GBPCHF cũng tương tự. Chúng ta cũng đợi giá hồi lên sell và sl như ảnh. K nên sell đuổi tại vùng giá này !

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.