Leadership

GBPJPY Sell ngay trong ngày

Giá xuống
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang có dấu hiệu sẽ giảm mạnh. Đây là cơ hội tốt để bắt đầu Sell GBPJPY . Tuy nhiên, với tình hình không mấy khả quan tại Anh thì không nên đặt mục tiêu dài hạn cho GBPJPY . Hãy đặt cho mình 1 mục tiêu ngắn hạn tại 147.00
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.