mmfxtrading

Sell GBPJPY ở vùng cản cứng

Giá xuống
mmfxtrading Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Vùng 150.000 là 1 vùng cản cứng của cặp GBPJPY.
Xu hướng tạm thời hiện tại vẫn là downtrend. Đây có thể là 1 điểm vào sell GBPJPY hợp lí.
Cá nhân mình cũng đang sell GBPJPY 150.000 TP 148.800.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã take profit +102 pips

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.