DatTong

GBPJPY, Bristish Pound/ Japanese Yen W1

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Giá phá vỡ trendline trên W1, và đóng dưới cản.
Chú í: xu hướng hiện tại là lên còn mạnh ( cấu trúc trend thì là downtrend )
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Giá đang di chuyển đúng xu hướng !
Bình luận:
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:
trade 2
Bình luận:
Chiến lược GBPJPY vẫn tiếp diễn !
Bình luận:
Mô hình tam giác trên H4
Bình luận:
UPDATE GBPJPY !
Bình luận:
GBPJPY moved down > 300pip !
Bình luận:
Bình luận:
View GBPJPY :
W1:
D1:
H4:
Bình luận:
move down
Bình luận:
Wating breakout
Bình luận:
GBPJPY:profit ~ 400pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.