OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chờ đợi sự phá vỡ đỉnh D. Sau đó tìm điểm vào lệnh