FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đang ở quanh vùng 147 cũng là vùng giá rất khó thoát bởi cản rất cứng quanh ngưỡng 147 này, nhìn vào quá khứ đã từng có lần GJ đi từ 147 xuống 139 ( 800 pip) và đi lên 154( 700 pip) chính vì vậy vùng giá này giằng co rất giữ dội, vùng 148 cũng tương tự
- Hiện tại GJ đang có Gap quanh 142 và có khá nhiều KEY nến có kha năng quay về vùng 145
- tuần này có tin BOJ và 1 vài tin khá mạnh của bảng anh nữa, nếu như tin xấu về thu nhập trung bình / quý tiếp tục xảy ra thì khả năng GJ có thể về 145 rất dễ dàng
- Khuyến nghị : Sell gj quanh 147 TP 145 ( 200 pip ) SL 148 ( 100 pip)
chúc ae may mắn!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.