hungdhtm90

Mô hình vai đầu vai hình thành sell GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mô hình vai đầu vai
Đồ thị trên dùng bollingerband trên làm hỗ trợ dự đoán giá sẽ quay trở lại khi gặp bend trên tạo thành mẫu hình vai đầu vai
Chỉ số ADX dấu hiệu sell tốt
Chỉ số RSI, MACD cho tín hiệu sell tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.