hungdhtm90
Giá xuống

Mô hình vai đầu vai hình thành sell GBPJPY

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
46 lượt xem
3
46 0