phuctechnicalfx

Phân tích xu hướng D1 ngày 30/06/2020 cặp GBPJPY

WHSELFINVEST:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Xin chào ae, hn ta tiếp tục phân tích xu hướng D1 cặp GBPJPY.
Nhìn chung xu hướng hiện tại là giảm và chưa có dấu hiệu đảo chiều.
Ta thấy được các yếu tố hiện tại đang ủng hộ phe bán:
- xu hướng hiện tại giảm.
- Ở quá khứ ta thấy nến bật mạnh tại hỗ trợ nhưng nến xanh hiện tại đóng cửa tại hỗ trợ là nến xanh nhỏ và yếu hơn nến giảm mạnh trước cho thấy người bán đang cố muốn đẩy giá đi xuống.
Vì vậy nến D1 hôm ta ta nghiên và giảm.
Entry: tại thời điểm giá mở cửa, nhưng an toàn hơn thì ta nên đợi dấu hiệu đảo chiều ở các khung H4 hoặc H1 rồi vào lệnh.
TP: nếu ae có kinh nghiệm thì quan sát tình hình nến di chuyển như thế nào rồi chốt lời, vì nến có thể phá hoặc đóng cửa tại đường hỗ trợ.
SL: để an toàn nên đặt trên đỉnh cây D1 đỏ.
Cảm ơn ae đã theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.