phuctechnicalfx

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
75 % forex 25 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 50% | 2 XAUUSD 25% | 1 GBPJPY 25% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư