FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Như tôi đã phân tích trong bài viết trước

Hiện tại vẫn là thời điểm tốt để có thể BUY GBPJPY . Nếu đồng quan điểm hay có cách nghĩ khác, hãy bình luận ở phía dưới để tôi có thể được biết