DuyphongFX88

Canh GBPJPY phá cản thì BUY

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang khá đẹp cho Buy. Theo dõi và vào lệnh nào
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.