DuyphongFX88

Canh GBPJPY phá cản thì BUY

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang khá đẹp cho Buy. Theo dõi và vào lệnh nào
Đóng lệnh: dừng lỗ