Tonynguyentrader

SELL NGAY TẠI ĐỈNH GBP/JPY - KHÔNG ĂN KÈO NÀY ĂN KÈO NÀO

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chiến lược giao dịch cho các thần dân YÊU QUÝ CẶP TIỀN GBP/JPY
GBPJPY
Kèo lãi chỉ xin 1 like và 1 bình luận nhé các thần dân trader
SELL. 143.700

TP1. 143.450

TP2. 143.200

TP3. 143.000

Tp4. 142.800

Sl. 144.100

Chúc tất cả anh chị em ngày mới thành công !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.