Forex-YouCan_BanCoThe

GBPJPY

Giá lên
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
H4 giá về Vùng mua chính và xuất hiện nến nhấn chìm đẹp,
H1 giá đã phá lên vùng tranh chấp.

Nhận định: chờ giá hồi về và mua lên.
buy limit tại: 149.609
SL: 149.189
TP: 150.660 đạt tỉ lệ RR: 1/2.5

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư.
Vì vậy mong các bạn chỉ dùng để tham khảo và có thể vào lệnh nếu thấy phù hợp với nhận định của các bạn nhé!

Bình luận:
Khi khớp lệnh mình sẽ cập nhật trên kênh telegram để các bạn biết nhé!
Bình luận:
Giá không hồi lại như kỳ vọng của mình, bạn nào theo thì hủy lệnh buy limit này đi nha

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.