IACapital

Chờ đợi để SELL GBP/JPY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- GBP/JPY đã gãy trendline tăng
- Đợi giá phá xuống khỏi vùng 154.60, khi giá quay lại retest vùng này sẽ SELL xuống
- Mục tiêu hướng đến là vùng giá 152.200
Happy trading!
❤️ IACapital ❤️

✅ Website: https://iacapital.vn/
✅ Forum: http://iasignals.com/
✅ Channel: https://t.me/iacapital
✅ Fanpage: https://www.facebook.com/iacapital.vn
✅ Telegram: https://t.me/iacapitalgroup
Thanks & Best Regards! ❤️

Bình luận