AMBroker

GBPJPY - Tầm nhìn ngắn hạn vẫn là tăng

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Xu hướng: Tăng
Hỗ trợ: 138.98
Kháng cự: 143.83
Price action: Giá phá khỏi ngưỡng giá quan trọng tại 141.47 gần đây.
Bias bullish sẽ được bảo toàn nếu giá giữ vững bên trên vùng hỗ trợ 138.98.
Chúng ta có thể canh buy khi giá điều chỉnh về tại vùng 141.471 hoặc khi giá xuất hiện price action rõ ràng và vẫn ở phía trên 138.98
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.