AMBroker

GBPJPY cần nhiều hơn việc tích luỹ để tăng tiếp

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Về xu hướng chúng ta có thể thấy rõ ràng GBPJPY sau đợt tăng mạnh vừa rồi hiện có xu hướng ngắn hạn là tăng.
Giá đang chững lại và tích luỹ trên vùng hỗ trợ tại 139.000
Chúng ta cũng có thể thấy mô hình inside bar đã và đang đươc hình thành ngay trên vùng hỗ trợ.
Việc tích luỹ của giá là cần thiết sau khi tăng mạnh, chúng ta có thể dựa vào mô hình inside bar để ra quyết định, nếu ở khung thời gian D1 mà có nến đóng cửa phá khỏi mô hình này chúng ta có thể buy/sell theo chiều phá.
Tuy nhiên theo dự đoán của chúng tôi, có thể mô hình này nhiều khả năng bị phá xuống để lấy thêm đà cho nhịp tăng tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.