chungprotrade

Giá GBPJPY có thể tăng ngắn hạn về vùng 152.800

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau khi về vùng hỗ trợ 151.772 có thể tăng ngắn hạng về 152.800.
Đây là nhận định có tính chủ quan, cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư.
Bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định.

Bình luận