chungprotrade

Giá GBPJPY có thể tăng ngắn hạn về vùng 152.800

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau khi về vùng hỗ trợ 151.772 có thể tăng ngắn hạng về 152.800.
Đây là nhận định có tính chủ quan, cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư.
Bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.