Leadership

GBPJPY Buy hay Sell cũng phải chờ

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chỉ ít phút nữa là GBP sẽ có tin. Vì vậy, với những ai giao dịch theo khung H1, cách giao dịch tốt nhất vào lúc này chính là ngồi chờ GBP ra tin mới rồi có thể biết nên BUY hay SELL.

Còn với những ai giao dịch theo khung D1, hãy BUY GBPJPY vào lúc này. Hãy phân bổ vốn một cách hợp lý vì rất có thể GBPJPY giật về 141.000 rồi mới đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.