KiemcomCapital

GBPJPY canh phân kỳ đáy để mua lên

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY canh phân kỳ đáy để mua lên
Buy limit 131.4x
SL 131.1
TP 132.1

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading