Leadership

GBPJPY - Không thật sự đáng SHORT

FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY vẫn chưa thể hiện được rõ ràng xu hướng của nó. Thật khó để cho rằng nên LONG hay nên SHORT tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải giao dịch GBPJPY , tôi sẽ lựa chọn phương án SHORT, chỉ đơn giản là SHORT GBPJPY lúc này sẽ đỡ mạo hiểm hơn