Leadership

GBPJPY - Không thật sự đáng SHORT

FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY vẫn chưa thể hiện được rõ ràng xu hướng của nó. Thật khó để cho rằng nên LONG hay nên SHORT tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải giao dịch GBPJPY , tôi sẽ lựa chọn phương án SHORT, chỉ đơn giản là SHORT GBPJPY lúc này sẽ đỡ mạo hiểm hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.