nguyenanhquan1

GBPJPY

Giá lên
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Buy GBPJPY

entry 150.627

sl 150.302

tp 151.370

RR : 2.3
cân nhắc vùng giá đỉnh cũ có thể rời sl
Bình luận:
lệnh bị sl rồi, bỏ nhé không sao cả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.