FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Buy GBPJPY

entry 150.627

sl 150.302

tp 151.370

RR : 2.3
cân nhắc vùng giá đỉnh cũ có thể rời sl
Bình luận: lệnh bị sl rồi, bỏ nhé không sao cả