FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- giá đang ở vùng bán khung H4, đồng thời RSI cũng đã ở vùng quá mua.
- H1 xuất hiện phân kỳ giảm kèm nhiều nến rút râu xuống thể hiện phe bán đang mạnh tại vùng giá này.

Nhận định, tìm cơ hội sell tại vùng giá hiện tại.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.