MyFriendFun

GBPJPY bắt đầu có lực tăng có thể mua lên ăn sóng hồi

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY bắt đầu có lực tăng có thể mua lên ăn sóng hồi, chờ bán xuống sau

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.