DatTong

GBPJPY, Nến đảo chiều giảm giá trên D1--> Bán !

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY , Nến đảo chiều giảm giá trên D1--> Bán !