KiemcomCapital

GBPJPY cũng tiếp tục tăng tương tự GBPCHF

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY tương tự GBPCHF canh điểm buy lên

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.